Реєстр козаків Чорнухинських сотень за 1649 р.

 

Реєстр

ЧОРНУСЬКА [ЧОРНУХИНСЬКА] СОТНЯ
(1648-1782 pp.)

===================================

Виникла 1648 р. у складі Лубенського полку як військовий підрозділ. Зборівською угодою 16 жовтня 1649 р. у складі двох сотенних підрозділів (236 козаків) як адміністративна одиниця включена до Кропивнянського полку. У жовтні 1658 року рішенням гетьмана Івана Виговського відновлено Лубенський полк і сотня включена до його адміністративної території. В ній перебувала до ліквідації у 1782 р. Населені пункти після скасування сотні увійшли до складу Лубенського та Пирятинського повітів Київського намісництва.
Сотенний центр: містечко Чорнухи, нині райцентр Полтавської області.

Сотники: Довгаль Матвій (1-ї сотні, 1649). Кохан Іван (2-ї сотні, 1649). Замниборщ Лаврентій Гнатович (1672). Швейченко Лук’ян Іванович (1680-1681). Замниборщ Лаврентій Гнатович (1685-1694). Христич Яків (1705). Христич Лаврентій Якович (1710-1719). Товстоноженко Пасько (1716). Максимович Семен Михайлович (1719-1731). Дрозд Яків (1725). Троцький Петро Максимович (1731-1744). Христич Клим Лаврентійович (1744-1757). Христич Яким Климович (1767-1772). Шостак Григорій Опанасович (1772-1782).

Населені пункти: Бондарі, село; Білоусівка, село; Голці, село; Ковалі, підварок; Козлівка, підварок; Курінька, містечко; Луговики, село; Мокіївка, село; Нетратівка, село; Нехристівка, село; Піски, село; Пізняки, село; Скибинці, село; Сухоносівка, село; Харсіки, . підварок (у 1765 р. – село), Чорнухи, місто. Хутори: Красногорського монастиря; Львова, абшитованого значкового товариша; Максимовичевої, дружини судді Максимовича; Милорадовича, бунчукового товариша; Петровського, городиського сотника; Троцького, колишнього чорнуського сотника; Христича, чорнуського сотника; Шостака, значкового товариша.
=======================================

Заруба В.М. Адміністративно-територіальний устрій та адміністрація Війська Запорозького у 1648-1782 рр. – Дніпропетровськ, 2007. – С. 217-218.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список казаков Чорнушинской 1-й сотни по реестру 1649 года

Сотня Матвия Довгаля
Алексанъдренко Данило
АнъдрЬенко Дацъко
Безмигнович Лукян
Богунъ Михайло
Богуславецъ МатвЬй
Бреченъко Тымко
БЬличовъ зят Аврам
БЬлобородченко Васил
БЬлоцерковец Васил
БЬлоцерковєц Хома
БЬлычъ Грыцъко
БЬляченко Анъдрушъко
БЬляченко Грыцъко
Вакулєнко Иванъ
Ванъдзула Иванъ
Васюченко Павелъ
Ващенко Радко
Верещаченко Дацъко
Верещаченъко Петро
Верещаченъко Васил
Водонос Леско
Волъкъ Петро
Вороненко Конъдрат
Гаврышов зят Яковецъ
Гарасимєнко Олекса
Гирка Юско
Горкушенко АнъдрЬй
Горъбик Мартин
Грыценъко Федоръ
Грыщенко Васил
Грыщенко Гацъко
Даниленко Яцъко
Даргайло Сенъко
Довъгал МатвЬй сотъникъ
Духънич Остапъ
Емъченъко Васко
Забара МатвЬй
Залозненко Самойло
Запорожченъко Леско
Зозуленко Ничипоръ
Иваненъко Лазор
Иванъченко АнъдрЬй
Кадияненко Назар
Касияновъ зят Федоръ
Касяненко Васил
Кваченъко Микита
Кгандженко Грицъко
Кириенко Грыцъко
Кириенко Феско
Клищин зят Панъко
Коляденко Панъко
Коляденъко Супрунъ
Кондратенко Кузма
Корниенко Грицъко
Криловецъ Каръпъ
Кузменко Ничипор
Кузменъко Миско
ЛаврЬченко Наумъ
Лазаренко Стецъко
Лазаренъко Данило
Лащовъ братанич Марко
Левъченъко Марко
Лесенко Федор
Лесенъко Грыцъко
Лисенъко Юрко
Лучъченъко Иванъ
Малченко КорнЬй
Малченко Тымошъ
Манджаровскыи Яцъко
МатвЬевъ брат Каръпъ
МатвЬенко Леско
МатвЬенъ брат Савъка
Матюсенко Максам
Мелниченко КорнЬй
Миколаенко Остапъ
Михненко Левъко
Мозыранич Исай
Морозъ Семенъ
Москал Онушъко
Москал Фєдор
Олександренко Иван
Олексенко Иван
Олехненко Харко
Оноприенко Дашъко
Остапенко Савоско
Падунецъ Васил
Перетятко Васко
Петренко Костюкъ
Петръковиц Прокопъ
Повтора Кожуха Степан
Позник Грыцъко
Полещенко Семенъ
Пугаченко Савъка
Радченъко Пашъко
Рогъ Роман
Руденко Анътонъ
Рыии Иванъ
Серга Семенъ
Сироокыи Павелъ
Ситенко Грыцъко
Скоробагатко Иванъ
Скрылниченъко Иванъ
Стариченъко Остапъ
Стеценко Марътинъ
Стєблєвскыи Костюкъ
Супруненко Гарасимъ
Супруненъко Пилипъ
Супруненъко Романъ
Сухоносовскыи Гаврыло
Сученко Савъка
СЬжичъ Савъка
Сягайленъко Иванъ
Танецъ Иванъ
Татарынов зят Яръмола
Тесля Юрко
Убииволченъко Стецъко
Убийволченъко Павел
Уласенъко Юско
Ухо Игнат
Харсечкии Крыско
ХарсЬка Наумъ
ХарсЬченъко Пилипъ
Хижнякъ Иванъ
Хоменъко Кузма
Хоружый Панъко
Чорныи Васко
Чорный Максимъ
Шимченъко Улас
Шкарупенко Феско
Шлыкченко Гаврыло
Юрченко Юско
Яременъко Петро
Ярошенко Дацъко
Ярошенъко Васко
===================================

 

 

Список казаков Чорнушинской 2-й сотни по реестру 1649 года

Івана Кохана
=========================

Адаменко Феско
АракчЬенко Яско
БазалЬй Васко
Безъпалчы Иванъ
Березовъскыи Гаврыло
БодЬло Васко
Бондаровъскии Ярош
Бонъдаренко Павелъ
Бородавъка Остапъ
БЬлоусенко Ониско
БЬлыи Феско
Васюченко Юхъно
Волошин Иванъ
Воронченъко Процикъ
Гладкий Васко
Гулєцкия Бакум
Гурба Федор
Денисенко Тума
Дищенко Васил
Донецъ Иванъ
Дорошко Дмитро
Дробот Иванъ
Житченъко ЕвъсЬй
Зазаренко Левъко
Захарченко Прокопъ
Зорчєнко Хома
Иваненко Пашъко
Иваненъко Юрко
Ивасченъко Паръхомъ
Исопернко Костюкъ
Кивечъкыи Мартин
Кинъденко МокЬй
Кожушныи Васко
Козленъко Феско
Кондратенъко Матвій
Котляров зят Юрко
Коханъ Иванъ сотъникъ
Кузменко Супрунъ
Куликъ Остапъ
Левъченъко Иванъ
Лисняченко Васко
Луговыцкый Климъ
Лусъченъко Ониско
Максимович Хома
Малисенко Грыцъко
Мануйленко Петро
Марковыч Северинъ
Мартиненко Евъхимъ
Мартинович Олекса
Марцинено Олекса
Ми[…]енко Леско
Миколаенко Ненад
Михаиленъко АнъдрЬй
Миценко Иванъ
Мищенко Тыско
МойсЬенъко Грыцъко
Надубныи Ярема
Начовъненъко Яким
Носикъ Феско
Обреженко Петро
Олизаренко Иванъ
ОлЬиначнъко Миско
ОлЬйначен Тымошъ
Опанасенко Иван
Павленъко Васил
Падалченко Иван
Паламаренко АнъдрЬй
Перетятько Феско
Плюта Дмитро
ПолЬченко Максим
Роженко КорнЬ
Рудулъ Яцъко
Рудый Радко
Рымаренко Грыцъко
Рымаренъко Петро
Сененъко Феско
Середенъко Опанас
Смагло Савъка
Снадало Семен
Стеблинъскии Федоръ
Степаненко Конъдрат
ТопъчЬй Яцъко
Трохименъко Гаврыло
Турчын Семенъ
Федораченко Анъдрушъко
Федоренко Денис
Харченко Стецъко
Хопинко АнъдрЬй
Хорошыи Юрко
Хоружыи Романъ
Чорнишєнко АнъдрЬй
Шипъченъко Феско
Шостаченко Яцъко
Щеръбынъка Иванъ
Юхъненко Васко
Юхъновъ зят Иван
Ярмоленко Феско
Ярмощенко Грышъко
Яценъко Федор
Яцєнко Данило
Яцєнко Михайло
Яцченъко Васко
===================================